Bejelentkezés

Pályázati kiírás

Erdőkben túrázni, vizeken evezni minden gyerek álma. Országot megismertetni, kalandokra lehetőséget adni minden felnőtt célja. 2017-ben elindul gyerekeknek, fiataloknak egy Magyarország megismerését célzó program.
Vándortábor 2017


A pályázat célja:
A sport, a természetjárás, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és természettudatos életmód támogatása hasznos és megtérülő társadalmi befektetés. Segíti az emberek fizikai és lelki jólétét, egészséges küzdőszellemre és a természeti értékek tiszteletére, megóvására nevel, miközben erősíti a közösségi és nemzeti összetartozást. Magyarország Kormánya kiemelten támogatja a diákok vándortáboroztatását, ezért társadalmi szervezetekkel összefogva, túraútvonalak kiépítésével segíti hozzá a gyermekeket és fiatalokat a vízitúrázáshoz.

A szabadidősport és a vízitúrázás népszerűsítése, az egészségre való nevelés kiemelt fontosságú célja a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek, amely kapcsolódott egy átfogó országos kormányzati programhoz, amelynek egyik részeként támogatott vízivándortáborok indulnak 2017-ben.

Az MKKSZ céljául tűzte ki a hazai vizeken történő túrázás diákok számára történő népszerűsítését, és a hazai vízterületek megismertetését, felfedezését, a gyerekek és fiatalok, családjaik, hozzátartozóik számára. Jelen pályázat a 1837/2016 (XII. 23.), a vízi szabadidősportokról szóló Kormányhatározat alapján kerül kiírásra. A vízi vándortáborok helyszínein (4 útvonalon) összesen akár 200 túra kerülhet lebonyolításra, azaz útvonalanként 50 túra indulhat, 6 napos turnusokban, képzett vezetők, biztonságos túrafelszerelések és előre kiépített sátortáborok segítségével.

Pályázatot nyújthatnak be (továbbiakban: pályázók):
Alapfokú köznevelési intézmények felső tagozatai (5-8) (beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), Középfokú oktatási intézmények (beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), Szakképző intézmények, Civil szervezetek, Egyesületek, Alapítványok, amelyek, gyermek/ifjúsági közösségeket fognak össze, és fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, a sportot, és a közösségüket építő program hasznos megvalósítását tervezik Magyarország természetes vizein.

A pályázat kiírója:
Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Kedvezményezettek köre:
Magyarország alapfokú köznevelési intézményeinek felső tagozatos (5-8) és középfokú oktatási intézményeinek tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai, A szakképzési intézményhálózatban tanuló 19 évet nem betöltött diákok, A támogatottak körében felsorolt szervezetek gyermek/ifjúsági közösségei, amennyiben tagjaik rendelkeznek tanulói jogviszonnyal a támogatottak körében felsorolt valamely közoktatási intézményben és 2016-ban megkezdték az 5. osztályt, A csoportot vezető, szervező pedagógus/edző, amennyiben a későbbiekben részletezett feltételek szerint a képzési követelményeknek eleget tesz, A csoport kísérésében résztvevő 18 év feletti személy, személyek a későbbiekben meghatározott létszámban és feltételek szerint,

A vízivándortábor ideje és helyszínei:

Ideje:
2017. június 19 – 2017. augusztus 20.

Helyszínei:
Szigetköz:
Rajka-Mosonmagyaróvár-Kimle Novákpuszta-Dunaszeg-Győr,
Kisbodak (2 nap)-Dunaremete-Lipót-Ásványráró (2 nap)
Felső-Tisza:
Vásárosnamény-Tiszamogyorós-Tuzsér-Dombrád-Gávavencsellő-Tokaj,
Rétközi tó (2 nap)-Dombrád-Tiszabercel-Tokaj
Egyedi helyszín (ebben az esetben kizárólag a vezető szervező pedagógus/edző és kísérő megbízási díjára lehet pályázni a későbbiekben részletezett feltételek szerint),

A résztvevők maximális létszáma:
A vízivándortábor 2017-es évre meghatározott időintervallumában és a megadott helyszíneken összesen maximum 5000 fő az összes Kedvezményezettet beleértve.

Pályázati feltételek:
Pályázati felület megnyitása 2017. április 15. Pályázni a www.vizivandor.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet, Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2017. augusztus 14. napjáig állnak fent, Egy pályázó több, maximum, 40 fős gyermek/ifjúsági csoportra adhat be pályázatot. Egy csoport létszáma nem lehet kevesebb, mint 20 fő és nem lehet több mint 40 fő. A pályázó vállalja, hogy a csoporthoz az alábbiakban részletezettek szerint egy fő a csoportot vezető, szervező pedagógust/edzőt és kísérőket biztosít. A pályázó vállalja, hogy az általa csoportvezetőként, szervezőként megjelölt pedagógus a tábor megkezdése előtt elvégzi a Testnevelési Egyetem által akkreditált, a részére kedvezményesen 10.000 Ft költségtérítéssel elérhető vízitúra vezető tanfolyamot. Az edzőknek a tanfolyamot elvégezni nem szükséges, hiszen amennyiben szakedzői vagy középfokú edzői végzettségük van (továbbiakban: edző), ezzel a kompetenciával rendelkeznek. Kiíró lehetőséget biztosít, hogy a csoport létszámához meghatározott további kísérő számára (amennyiben pedagógus végzettséggel rendelkezik) is elérhetővé teszi az előbbiekben részletezett tanfolyam kedvezményes elvégzését. A tanfolyamot elvégző vezető, szervező pedagógus és a tanfolyamot elvégző pedagógus kísérők, illetve edzők a táborban költségtérítés mentesen vehetnek részt és a kiíró megbízási szerződés keretében naponta bruttó 10.000 Ft megbízási díjat fizet meg számukra. (Az összeg nem tartalmazza a megbízási díjhoz kapcsolódó, a megbízót terhelő járulékokat, azt megbízó fizeti meg),
vezető szervező, pedagógus/edző és kísérők kötelező létszáma csoportonként:
20 főig (1 fő vezető szervező pedagógus/edző + egy fő 18 év feletti kísérő), 30 főig (1 fő vezető szervező pedagógus/edző + kettő fő 18 év feletti kísérő), 40 főig (1 fő vezető szervező pedagógus/edző + három fő 18 év feletti kísérő), A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag a kiíró által meghatározott, a www.vizivandor.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázók a pályázat elsődleges formai elbírálását követően egy visszaigazoló e-mailt kapnak, amelyhez a meghatározott mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni JPEG/PNG formátumban dokumentumonként, A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és benyújtott pályázat egyszeri hiánypótlására van lehetőség, azonban a határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek, Az adatok valóságtartalmát a kiíró ellenőrizheti, A pályázatokat a kiíró, folyamatosan a beérkezés sorrendjében bírálja el, A vízivándortábor szolgáltatásban részesülő gyermekeknek a TAJ kártyájuk másolatát, valamint a www.vizivandor.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, a táborozó egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi - magukkal kell vinni a táborozásra, Az esetleges személyi változásokról kiegészítő pályázati adatlapot kell kitöltenie a vezető, szervező pedagógus/edzőnek és azt a táborkezdéskor át kell adnia a túravezetőnek,
A vízivándortábor szolgáltatás tartalma:
Hajózási Szabályzatnak megfelelő túrafelszerelés biztosítása Hajó (elsősorban négy személyes túrakenuk), Lapát, Mentőmellény, Hajó kötelező tartozékait tartalmazó egységcsomag, Kiépített sátortábor (sátor fekhellyel, közösségi helyiség, hideg-meleg vízes zuhany, WC, étkező helyiség), A megérkezés napján vacsorától (érkezéskor italt és gyümölcsöt kapnak a résztvevők) a hazautazás napján reggeléig (az utazás időtartamára hideg csomagot biztosítunk) napi háromszori étkezés (az egyik ebből meleg étel), Szakképzett túravezetők a vízi programok alatt, Orvosi ügyelet, A csomagok szállítása a táborhelyek között, Résztvevőnként 1 db vizivándor feliratú póló, Információs anyag a túraútvonalról és a programokról (elérhető elektronikusan mobil alkalmazás segítségével is), Kísérő programok a helyi nevezetességek felkeresése, Egy alkalommal kerékpáros barangolás a környéken.
A pályázati szolgáltatás önrésze, befizetése:
A vízivándortábor önrésze a gyermekek és a létszám alapján meghatározott a vízitúra vezető tanfolyamot nem elvégző 18 év feletti kísérők számára a 6 napra fejeként összesen bruttó 18.000 Ft, amely nem tartalmazza az utazási költségeket, annak megszervezése és költségeinek viselése a pályázó terhe. A pályázat önrésze a gyermekektől és a kísérőktől szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázónak kell gondoskodnia. Az önrész 50%-át a kedvező pályázati döntésről kapott értesítéstől számított 15 napon belül, míg a második 50%-ot a vízivándortábor kezdődátumát megelőző 15 napon belül kell egy összegben, a pályázat visszaigazolásakor kapott azonosító szám feltüntetésével átutalni az alábbi bankszámlára:

Kedvezményezett: Bankszámla vezető bank Bankszámlaszám
Magyar Kajak-Kenu Szövetség Gránit Bank 12100011-10312326

Egyéb információk:
A tábor ideje alatt munkát végző felnőttek (a pályázati kiírásban részletezett hivatalos kísérők) étkezését, valamint a táboroztatáshoz közvetlenül köthető programok költségeit a pályázatban elnyerhető pályázati szolgáltatás fedezi. A vízivándortábor helyszínére történő utazás költségei a pályázókat terheli. A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
A pályázó azonosításra alkalmas adatai (OM azonosító vagy bírósági kivonat, aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta), A pályázó aláírásra jogosult képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata a táborban részt vevő gyermekek érvényes tanulói jogviszonyának fennállásáról és a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatok meglétéről, amelyeket pályázó gyűjt össze, ellenőriz és tárol, és kérésre bemutatja, Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati felületre feltöltött személyes adatok kezelésről. Hozzájáruló nyilatkozatok a táborozás során kép- és hangfelvételek készítéséhez és annak MKKSZ részéről történő felhasználásáról,
A pályázati feltételek az irányító hatóság rendelkezései szerint változhatnak.